Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,


     W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XII FORUM ZOOTECHNICZNO-WETERYNARYJNYM pt: „Choroby metaboliczne przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych”. Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne i  Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. Współorganizatorami XII FORUM są: Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców oraz Instytut Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

    XII FORUM odbędzie się w dniach 14-15. IV. 2016 roku

w budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu przy ul. Dojazd 11.

FORUM będzie poświęcone pamięci

prof. dr hab. Stanisława Izydora Rungego

prekursora nauk weterynaryjnych w ośrodku poznańskim.

                 

 

      Celem konferencji jest przedstawienie i popularyzacja nowoczesnych systemów żywieniowych i profilaktyki weterynaryjnej w zakresie wykrywania, zapobiegania i zwalczania chorób metabolicznych. Chcemy zapoznać słuchaczy z różnymi chorobami metabolicznymi zarówno u przeżuwaczy jak i u zwierząt monogastrycznych.


    Sądzę, że przygotowaliśmy dla Państwa bardzo atrakcyjny program realizowany przez naukowców, jak i przez przedstawicieli praktyki hodowlanej oraz weterynaryjnej.


    W pierwszym dniu XII FORUM odbędą się wykłady, podczas których zaprezentujemy omawianą tematykę w zakresie zwierząt przeżuwających.


    W drugim dniu konferencyjnym obrady odbędą się w ramach dwóch Sesji. W Sesji A zaprezentujemy tematykę związaną ze świniami. W Sesji B będzie mowa o zagadnieniach drobiarskich.


Zlokalizowanie XII FORUM w nowym w budynku Biocentrum stwarza nie tylko znakomite warunki do obrad, ale i niezwykłą szansę integracji wszystkich uczestników. Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby udział w XII FORUM był dla Państwa satysfakcjonujący.

                                                                                Serdecznie zapraszam Państwa do Poznania!
P
rof. dr hab. Zbigniew Sobek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego